Badacsony újság

Badacsonytomaj Város lapja - helyi közéleti lap
ISSN 2063-2916 Web: ISSN 2063-2924
Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91.
Megjelenik havonta 1050 példányban.
Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester
Felelős szerkesztő: Kalmár György
Telefon: +3630 9016-194
E-mail cím: kalmar.media@gmail.com
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Tel.: +3687 571-270
Fax: +3687 471-289


A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások, fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a felelős szerkesztő írásos hozzájárulása szükséges.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca.
Lapzárta: tárgyhó 5. napja. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk