logo_3
fejlec

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

    A www.videofelvetelek.hu weboldal felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, az ezen oldalakon látható formában az Kalmár György (Videó Kalmár) kizárólagos tulajdonát képezik. A www.videofelvetelek.hu domainnév valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, forráskódja, funkcióinak megvalósítási módja szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. Az oldal szerzője és szomszédos jogainak jogtulajdonosa Kalmár György és Pandur Katinka. A kizárólagos tulajdonos engedélye nélkül az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos! A szerzői jogok megsértése polgári- és büntetőjogi felelősségre vonással jár!

    A tartalom használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes több- szörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvános- sághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

    A Tulajdonos nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy prog- ramok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

    A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Tulajdonos tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Tulajdonos az általa használt linkek illetve az általuk le- hívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

   Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a weboldalon olyan személyes adatát fedezi fel, amelynek megjelenéséhez nem járult hozzá, és megjelenítésére jogszabályi felhatalmazás sincs, úgy az alábbiakban felsorolt jogait kalmar.media@t-online.hu e-mail címen vagy a weboldalon megadott elérhetőségeken tudja érvényesíteni.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései alapján kér- heti adatainak módosítását és helyesbítését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a személyes adatai- nak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezde- ményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400).